AAA Auto Group N.V

Přínos vnímáme zejména z pohledu HR marketingu a jako zaměstnavatel jsme se zviditelnili. Celkově návštěvnost velmi předčila naše očekávání.